Grb BiH

eUprava

BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Pretražite informacije

Još rezultata...

Generic selectors
Samo tačna poklapanja
Traži u naslovu
Search in content
Post Type Selectors
post
stranica
Filter po kategorijama
Arhiv
Dozvole i ovlaštenja u građevinarstvu
Dozvole za vozače i vozila
Državljanstvo
Evidencija životinja
Finansije i porezi
Finansijski izvještaji i licenciranje
Izdavanje certifikata i naknade
Izdavanje fotokopija i ovjerenih fotokopija
Izdavanje izvoda iz MKR, MKV, MKU
Javna imovina
Katastarske knjige
Lična karta
Lični dokumenti, uvjerenja i izvodi
Medicinske usluge i VSP
Mjenjački poslovi
Nadoknade plaćenih taksi
Naknade plate
Naknade po osnovu poreza i doprinosa
Naknade za utrošenu električnu energiju
Namjenske naknade, usluge, radovi
Obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Ovjere dokumenata
Pasoš
Podrška za MZ, UG i NVO
Podsticaji i naknade
Porezi
Porodica
Poslovanje i rad
Poslovanje u oblasti zdravstva
Prebivalište/boravište
Prostorno planiranje
Radna knjižica
Raseljena lica
Registracija i odobravanje objekata
Registracija vozila
Roditeljstvo
Saobraćaj i vozila
Sigurnost i zaštita
Socijalna zaštita
Srednje obrazovanje
Stambeni podsticaji
Stanovanje i javna imovina
Starateljstvo
Stručni ispiti
Šumarstvo
Šumarstvo
Tehnička regulacija saobraćaja
Traženje posla i pripravnički staž
Trezor
Udruženja građana i NVO
Upis u matičnu knjigu rođenih/JMB
Upis u matičnu knjigu umrlih
Upis u matičnu knjigu vjenčanih
Upravni postupak iz oblasti građanskih stanja
Veterinarstvo
Vodoprivreda
Vozačka dozvola
Zdravlje
Zdravstvena zaštita

Lični dokumenti, uvjerenja i izvodi

Izdavanje izvoda iz MKR, MKV, MKU

Izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih.

Lična karta

Izdavanje lične karte, zamjena lične karte…

Prebivalište/boravište

Prijava prebivališta, odjava prebivališta…

Vozačka dozvola

Izdavanje vozačke dozvole…

Pasoš

Zahtjev za pasoš…

Državljanstvo

Zahtjevi za sticanje državljanstva…

Radna knjižica

Izdavanje radne knjižice…

Registracija vozila

Postupci registracije vozila, promjena vlasništva nad vozilom…

Ovjere dokumenata

Ovjere kopija, prepisa…

Uvjerenja i potvrde

Izdavanje raznih uvjerenja, potvrda…

Upravni postupak iz oblasti građanskih stanja

Vođenje upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja…

Izdavanje fotokopija i ovjerenih fotokopija

Zahtjevi za izdavanje fotokopija, ovjerenih fotokopija…

Arhiv

Korištenje arhivske građe, izdavanje kopija i prepisa…

Raseljena lica

Izdavanje uvjеrenja vezanih za raseljena lica…